Omregningstabeller

Antall

Tilsvarer

1 gross144 stk
1 skokk (3 snes)60 stk
1 dusin12 stk
1 snes20 stk

Fart


m/s
1 m/s = 3.6 km/t
1 km/t = 0.27778 m/s

Tradisjonell enhet

m/s

km/t

1 knop0.514 m/s1.852 km/t
1 Mach (lydens hastighet)347 m/s1249.2 km/t
1 c (lysets hastighet)299 792 458 m/s1 079 252 848.8 km/t

Lengde (L)


meter: m
3 ft = yd
12 in = 1 ft

Tradisjonell enhet

SI-ekvivalent

1 nautisk mil1852 m
1 mile (mi)1609.344 m
1 yard (yd)91,44 cm
1 fot31,374 cm
1 foot (ft)30,48 cm
1 " (in, inch, tomme)2,54 cm

Areal (A)


kvadratmeter: m2

Tradisjonell enhet

SI-ekvivalent

1 acre4046.86 m2
1 dekar1000 m2
1 yd20.836127 m2
1 ft20.0929030 m2
1 in20.00064516 m2

Volum (V)


kubikkmeter: m3
1 bbl = 42 US gal
1 m3 = 1000 l

Tradisjonell enhet

SI-ekvivalent

1 gallon (US)3.78541 l
1 gallon (UK)4.54609 l
1 barrel (US)158.99 l
1 kubikkfot (ft3)28.3167 l
1 yd3764.555 l
1 in30.0163871 E-3 m3

Masse (m)


gram: g

Tradisjonell enhet

SI-ekvivalent

1 UK-ton (ton, tonne)1016.05 kg
1 US-ton (ton)907.185 kg
1 stone (st)6.35 kg
1 pound (lbm)0.45359 kg
1 ounze (oz)28.345 g

Kraft (F)


newton: N
N = kg*m*s-2
dyn = g/(cms2)

Tradisjonell enhet

SI-ekvivalent

1 dyn10E-5 N
1 kilopond (kp/kgf)9.80665 N
1 poundforce (lbf)4.44822 N

Kraftmoment (M)


joule: J
J = Nm = kg*m2*s-2
1 lb-ft = 12 lb-in

Tradisjonell enhet

SI-ekvivalent

1 Kpm9.80665 Nm
1 lb-in0.112985 Nm
1 lb-ft1.35582 Nm

Trykk(P)


Pascal: Pa
Pa = N/m2
1 bar = 14.5 psi
1 atm = 14.7 psi
1 atm = 1.01 bar

Tradisjonell enhet

SI-ekvivalent

1 bar10E5 Pa
1 pound per square inch (psi)6894.76 Pa
1 atmosfære (atm)1.01325 bar
1 mm kvikksølv133.322 Pa

Celsius - Farenheit

Basert på formelen:
C = (5/9 * F) - 32
F = (9/5 * C) + 32

CF
-100-148
-50-58
-20-4
032
2068
50122
100212
250482
500932